Wonen & Zorg in Balans

Met ‘Wonen en zorg in balans’ ontstaat inzicht in de opgaves tot op buurtniveau, zodat er SMART gemaakte prestatieafspraken kunnen worden gemaakt over de invulling van de opgaves.

 

Ouder worden gaat vaak gepaard met mobiliteitsbeperkingen, waardoor men aangewezen wordt op een loophulpmiddel of zelfs verpleegzorg thuis. Wordt er in uw gemeente door uw lokale partners ook al jaren gepraat over de (huidige en toekomstige) opgave aan geschikte sociale huurwoningen als gevolg van vergrijzing en extramuralisering? Tijdens deze sessie krijgt u een inkijk in onze methodiek en laten we zien wat deze u kan opleveren. Ook is er voldoende ruimte voor interactie en discussie.