Hoop in tijden van sloop

Hoe komen we tot effectieve actie? Deze bewonerssessie draait om bewoners die zich verzetten tegen sloop of herstructurering van hun geliefde wijk, buurt of huis. We gaan strategieën uitwisselen en leren van elkaars fouten en successen.

 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen neemt toe. Toch worden ze nog steeds gesloopt of ‘geherstructureerd’. Vaak om ruimte te maken voor duurdere huur- en koopwoningen. Tegen wil en dank komen bewonerscommissies en huurdersorganisaties hier op allerlei manieren tegen in verzet. Om sociale huisvesting te behouden, voor nu en in de toekomst. Om het recht op terugkeer in een betaalbare huurwoning in je eigen wijk op te eisen. Of simpelweg om het recht op te eisen op zeggenschap over je eigen leefomgeving, stad of dorp. Want dat plannenmakers over de hoofden van bewoners heen besluiten, met zulke vergaande consequenties voor een mensenleven, dat zet kwaad bloed.

 

Wat kun je nog doen als gemeente en vastgoedpartijen de besluitvorming over sloop of herstructurering van je wijk al ‘rond’ lijken te hebben? Hoe houd je de moed erin en voorkom je dat vrijwilligers en bewoners bezwijken onder de stress? Zijn er ook gemeenten en corporaties in het land die herstructurering wél goed doen? Praat mee in de discussie over deze onderwerpen en deel je eigen verhaal en strategie. Hoe houden we hoop in tijden van sloop!