Gezamenlijke opening!

Gezamenlijke opening!

Gezamenlijk trappen we het programma af!

We spreken met veel huurders in de zaal en samen met Woonbond directeur Paulus Jansen richten we onze pijlen op de uitkomsten van Prinsjesdag en hebben we aandacht voor het Plan van de Volkshuisvesting. Ook kijken we terug op een werkbezoek van de minster, hebben we een bijzondere spreker uitgenodigd én we hebben theater in huis van Wijk de Wereld!

Het Programma wordt gepresenteerd door Guity Mohebbi, directeur van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum.

Wijk de Wereld

Wijk de Wereld

Wijk de Wereld verzorgt een theatervoorstelling aan het einde van het programma. Bij de plenaire opening krijgen we een korte sneak preview.

 

De Wijk De Wereld werd in 2017 bedacht om professionele podiumkunsten en mensen die nooit een culturele instelling bezoeken nader tot elkaar te brengen. Het project is uitgevoerd in een aantal wijken; Selwerd/Paddepoel in 2017-2018 en Korrewegwijk/De Hoogte in 2018-2019. In de wijk werd door professionele makers een scène gemaakt met wijkbewoners; theater, dans, muziek, beeldend. Alles mocht. Het resultaat was te bewonderen in de Stadsschouwburg, in een voorstellingenreeks waar duizenden bezoekers van konden genieten.

 

De afgelopen jaren heeft De Wijk De Wereld (DWDW) zich echter steeds meer ontwikkeld van project naar methode. Uitgangspunt daarbij is te zorgen dat wijkbewoners op een positieve manier verbinding zoeken met elkaar, laten zien hoe mooi en bijzonder hun ‘thuis’ is en/of aandacht te vragen voor iets wat aandacht behoeft.

In gesprek op het bewonersplein!

In gesprek op het bewonersplein!

Van de keukentafel tot de treincoupé tot een van de kapper tot een Bruin Café. Heeft u een vraag óf een geweldig idee? In deze mini-samenleving is geen vraag te gek en krijgt u volledige aandacht van de Woonbond en WKA collega’s.

 

Schuif aan in een van deze kamers op het bewonersplein en ga in gesprek met verschillende experts van de Woonbond en het WKA in gesprek over thema’s die spelen in en rond uw buurt en wooncomplex

Sport & Spel Kantine

Sport & Spel Kantine

De Sport & Spel Kantine is één van de ontmoetingsplekken op het festival. Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ en onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. 

 

In deze kantine kunt u tafelvoetballen, skiën, spijker slaan, schaken, air hockey spelen en tafeltennissen. Ook kunt u meedoen aan een ‘echte’ wielerwedstrijd.

Hoop in tijden van sloop

Hoop in tijden van sloop

Hoe komen we tot effectieve actie? Deze bewonerssessie draait om bewoners die zich verzetten tegen sloop of herstructurering van hun geliefde wijk, buurt of huis. We gaan strategieën uitwisselen en leren van elkaars fouten en successen.

 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen neemt toe. Toch worden ze nog steeds gesloopt of ‘geherstructureerd’. Vaak om ruimte te maken voor duurdere huur- en koopwoningen. Tegen wil en dank komen bewonerscommissies en huurdersorganisaties hier op allerlei manieren tegen in verzet. Om sociale huisvesting te behouden, voor nu en in de toekomst. Om het recht op terugkeer in een betaalbare huurwoning in je eigen wijk op te eisen. Of simpelweg om het recht op te eisen op zeggenschap over je eigen leefomgeving, stad of dorp. Want dat plannenmakers over de hoofden van bewoners heen besluiten, met zulke vergaande consequenties voor een mensenleven, dat zet kwaad bloed.

 

Wat kun je nog doen als gemeente en vastgoedpartijen de besluitvorming over sloop of herstructurering van je wijk al ‘rond’ lijken te hebben? Hoe houd je de moed erin en voorkom je dat vrijwilligers en bewoners bezwijken onder de stress? Zijn er ook gemeenten en corporaties in het land die herstructurering wél goed doen? Praat mee in de discussie over deze onderwerpen en deel je eigen verhaal en strategie. Hoe houden we hoop in tijden van sloop!

Buurtpleinenspel

Buurtpleinenspel

In het buurtpleinenspel wordt de (ontwerp) opgave verkend voor meerdere pleinen in een buurt en nagedacht over diversiteit, onderscheidend vermogen, doelgroep en thema.

 

Het vormt de verbinding tussen verschillende diensten bij gemeente zoals ruimtelijke ordening, beheer, sport, zorg en welzijn. Het spel kan vervolgens ook in de wijk gespeeld worden met buurtbewoners, met als doel om gezamenlijk te bepalen wie de doelgroep is, welke activiteiten er plaats kunnen vinden en welke uitstraling daarbij hoort. Buurtbewoners geven door het spelen van het spel ontwerpers daarmee de ontwerpopgave mee.

 

Ontwerpbureau Urban Synergy heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam verschillende partners ‘het buurtpleinenspel’ ontwikkeld voor de toekomstige herinrichting van buurtpleinen.

Film: ‘Mijn stad is mijn hart’

Film: ‘Mijn stad is mijn hart’

In deze aflevering van VPRO Tegenlicht ‘Mijn stad is mijn hart’ staat de diversiteit van de stad centraal. 

 

Traditionele witte volkswijken hebben de afgelopen eeuw het karakter van steden bepaald. Maar de samenstelling van deze buurten is veranderd aangezien ze plaats gemaakt hebben voor gekleurde stedelingen. Inmiddels bestaan de grote steden voor de helft uit bi-culturele Nederlanders. Zij domineren het straatbeeld. Iedereen is inmiddels een minderheid. Rotterdam neemt hierin een bijzondere positie in omdat twee derde van de schoolgaande kinderen een migratie-achtergrond heeft. Voor de bi-culturele jongeren is Rotterdam hun stad. En dat dragen ze ook met verve uit. Ze voelen zich veel meer verwant met de Rotterdamse dan met de Nederlandse identiteit.

Wonen & Zorg in Balans

Wonen & Zorg in Balans

Met ‘Wonen en zorg in balans’ ontstaat inzicht in de opgaves tot op buurtniveau, zodat er SMART gemaakte prestatieafspraken kunnen worden gemaakt over de invulling van de opgaves.

 

Ouder worden gaat vaak gepaard met mobiliteitsbeperkingen, waardoor men aangewezen wordt op een loophulpmiddel of zelfs verpleegzorg thuis. Wordt er in uw gemeente door uw lokale partners ook al jaren gepraat over de (huidige en toekomstige) opgave aan geschikte sociale huurwoningen als gevolg van vergrijzing en extramuralisering? Tijdens deze sessie krijgt u een inkijk in onze methodiek en laten we zien wat deze u kan opleveren. Ook is er voldoende ruimte voor interactie en discussie.

Babbelbox van hurend Nederland

Babbelbox van hurend Nederland

Wat is uw gouden tip voor de woningmarkt?

 

Of deel uw persoonlijke verhaal met de Woonbond, zodat we nog beter voor U aan de slag kunnen! Neem uw boodschap op in deze Babbelbox van hurend Nederland.

Betrokken buurten tegen eenzaamheid

Betrokken buurten tegen eenzaamheid

Steeds meer mensen in Nederland zijn eenzaam. Eenzaamheid heeft gevolgen voor de gezondheid, het welbevinden en de mate waarin mensen meedoen in de samenleving. Buurtinitiatieven spelen een grote rol in het verminderen van eenzaamheid. Zij maken wijken gezelliger en brengen bewoners samen.

 

Maar hoe richt je je op eenzame mensen, als mensen niet eenzaam genoemd willen worden? Wat kan je doen vanuit je buurt initiatief om eenzaamheid te verminderen? LSA Bewoners vertelt vanuit het project Betrokken Buurten hun ervaring vanuit initiatieven in het land. De bewonerscommissie Middellaan in Breda vertelt hun ervaring met het voeren van liftkoffies, in gesprek gaan met je buren en omdenken.

Community Building met de ABCD aanpak

Community Building met de ABCD aanpak

Asset Based Community Development (ABCD) is een beproefde aanpak voor bouwen van gemeenschappen. Het gaat uit van de sterke kanten van een wijk. Je begint dus niet bij wat er misgaat, maar bij wat er goed gaat.

 

Wijken worden beter en mooier door te bouwen op basis van kwaliteiten die al in de buurt aanwezig zijn. In deze sessie laat LSA Bewoners zien wat de uitgangspunten van deze aanpak zijn. Waarom zijn assets zo belangrijk, hoe vind je ze en wat kun je er precies mee doen?

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Ruzie met de buren, het kan iedereen overkomen. Meestal gaan mensen prettig met elkaar om, en wonen en leven in harmonie naast elkaar. Soms gaat er iets mis en ontstaat er ruzie. Vaak lost het zich vanzelf op. Soms loopt de ruzie te hoog op en komt men er samen niet meer uit. Dat Buurtbemiddeling dan effectief kan zijn is inmiddels bewezen.

 

Buurtbemiddeling richt zich op herstel van communicatie en op (het ontwikkelen van) de kracht van mensen om zelf hun conflicten op te lossen. Buurtbemiddeling biedt bewoners de mogelijkheid om met behulp van buurtbemiddelaars het conflict op te lossen. De bemiddelaars zijn daar speciaal voor opgeleid en helpen mensen vrijwillig om zelf een goede oplossing te vinden voor het probleem.

‘Naar aardgasvrij, hoe dan?’

‘Naar aardgasvrij, hoe dan?’

In deze workshop leer je en praat je mee over hoe huurders(organisaties) aan de slag kunnen met de energietransitie, welke rol zij hebben en welke initiatieven zij zelf kunnen nemen.

 

De term ‘van het gas af’ is veelgehoord de laatste tijd. Het klinkt eenvoudig, maar wat betekent het eigenlijk? Hoe kun je aardgasvrij wonen? En is dat dan comfortabel? Wat gaat er veranderen in de wijk, de straat, het (flat)gebouw en de woning? Wat gaat het allemaal kosten? En wie betaalt dat? Welke afspraken moeten worden gemaakt? En met wie?

Speel het routekaart-spel!

Speel het routekaart-spel!

Leef je in in de rol van verhuurder en kijk hoe je jouw woningvoorraad CO2-neutraal kunt maken.

 

Ga met een startbudget aan de slag, investeer en krijg draagvlak bij bewoners. Door dit bordspel gezamenlijk te spelen krijg je als huurder op een leuke manier inzicht in wat er allemaal komt kijken bij de energietransitie en wat gevolgen van bepaalde keuzes hebben.

Het vinden en binden van huurders!

Het vinden en binden van huurders!

Ledenwerving, of beter gezegd het betrekken van de achterban bij het werk van de huurdersorganisatie, is niet iets dat vanzelf gaat. Het betrekken van huurders moet goed georganiseerd worden. Dit kan onder meer door simpele procedures, die relatief weinig inspanning vragen. Maar werven alleen is niet voldoende. Je moet huurders ook weten te binden aan de huurdersorganisatie. Hiervoor zijn allerlei goede creatieve plannen mogelijk.

 

Wim Dings laat in deze workshop zien hoe ze daar bij Huurdersvereniging Op Het Zuiden al jaren mee bezig zijn. Welke plannen hebben zij uitgevoerd en wat heeft hen dat gebracht? In deze sessie krijg je tools om zelf aan de slag te gaan met het vinden en binden van huurders.

Flexwoningen als oplossing voor woningnood?

Flexwoningen als oplossing voor woningnood?

Minister Ollongren heeft aangekondigd 15.000 flexwoningen per jaar te willen bouwen. Is dit inderdaad een oplossing voor de acute woningnood? Welke voordelen en nadelen zitten aan het stimuleren van flexwoningen? En hebben de bewoners van flexibele woningen ook flexibele contracten?

 

We zetten de ideeën en ontwikkelingen op een rij en gaan met elkaar in gesprek over de voor- en nadelen en over de acties die nodig zijn.

Verduurzamen: is 70% draagvlak te hoog?

Verduurzamen: is 70% draagvlak te hoog?

In het Klimaatakkoord is sprak van een aanpassing van het instemmingsvereiste van 70%. Wat zijn voors en tegens om dit stand te houden? Waarom is het belangrijk voor huurders?

 

Hierover spreken Leen van Dijke (Stroomversnelling) en Bastiaan van Perlo (Woonbond). Of zit de oplossing vooral in een goed plan van aanpak om huurders te betrekken en enthousiast te krijgen? In deze sessie ontdek je hoe je dat kunt doen.

Nieuwe woonvormen voor senioren

Nieuwe woonvormen voor senioren

Hoe wilt u later wonen? In uw huidige woning met de nodige aanpassingen of in een levensloopbestendige woning? Samen met andere senioren of tussen de gezinnen? In uw eigen wijk of juist ergens anders?

 

Het is goed om tijdig na te denken over de toekomst. En om u te orienteren op de mogelijkheden. Gelukkig worden die mogelijkheden steeds ruimer: er komen steeds meer nieuwe woonvormen met zorg en/of welzijn