Accordeonist begeleidt slotborrel

Huurdersfestival 2019

Het Huurdersfestival is hét jaarlijkse evenement van de Woonbond voor hurend Nederland en partners in de volkshuisvesting. Het festival is bedoeld voor huurdersorganisaties, bewonerscommissies en individuele huurders uit zowel de sociale als de commerciële sector. Ook deelnemers van maatschappelijke en sectororganisaties zijn van harte welkom!

Programma

We richten onze pijlen op de uitkomsten van Prinsjesdag en behandelen de voortgang van het Plan van de Volkshuisvesting. We kijken terug op een werkbezoek van de minister én er is theater uit de wijk! Bezoekers kunnen terecht op het bewonersplein en in de Sport & Spel kantine. Er zijn huiskamergesprekken met experts, praktische workshops voor bewoners over thema’s uit de wijk én er zijn inhoudelijke sessies voor de doorgewinterde actieve huurder.

Plan volkshuisvesting

Op het huurdersfestival is er natuurlijk aandacht voor het Plan van de Volkshuisvesting. Samen met achterban en bondgenoten werkt de Woonbond aan een integraal plan voor de woningmarkt. Een plan waarbij de idealen van de volkshuisvesting weer centraal staan, in plaats van de kille wetten van de markt. Eind 2019 verschijnt de definitieve publicatie!